نوشته های عاشقانه

دانلود رمان عاشقانه اجتماعی و پلیسی آرمان های یک دختر اثر مریم کشوری با فرمت pdf و لینک مستقیم دانلود، دانلود رمان های مریم کشوری رمان عاشقانه بدون سانسور

ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
کانال پول داغ بورس | فیلتر پول داغ 0 1694 mohammad
فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی | خروج پول حقیقی 0 368 mohammad
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ورود پول حقیقی 0 291 mohammad
فیلتر سرانه خرید حقیقی دو برابر سرانه فروش حقیقی 0 364 mohammad
فیلتر اردر ترس در بورس 0 240 mohammad
فیلتر اردر حمایتی در بورس 0 281 mohammad

رمان آرمان های یک دختر

  • 11:37
  • 229  بازدید

دانلود رمان آرمان های یک دختر نویسنده مریم کشوری

دانلود رمان آرمان های یک دختر نویسنده مریم کشوری

قسمتی از رمان آرمان های یک دختر

ﻓکر ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ ریسک، ریسکی به اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻪ.
ﺑﺎ اوردن اﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎ اه از ﻧﻬﺎدم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ اﻻن داره ﭼﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﯿﺶ رو ﺟﻮابه ﻧﻤﯽ‌ده….
ﺗﻮ اﻓﮑﺎرم ﻏﺮق ﺑﻮد که ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮن به ﺧﻮدم اوﻣﺪم
_ﺳﻼم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
به ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﺎﻧﻢ رﺷﻨﻮادی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺧﺴﺘﻪ به روش زدم
_ﻣﻤﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﻫﻤﻮن ﺟﻮر که داﺷﺖ دﺳﺘﮑﺸﺶ رو در ﻣﯿﺎورد ﮔﻔﺖ
_ﻣﻤﻨﻮن … وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﻤﻞ به اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮ این ۲۰ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻧﺪﯾﺪم و رمان عاشقانه اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻮ ﺑﮕﻢ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ که ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﭘﺴﺶ ﺑﺮ بیاید واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ : _ﻣﻤﻨﻮن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮبه ﺑﻮد
_ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻦ
_ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺴﺘﻢ
ﺳﺮی ﺗﮑﻮن داد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ﻣﻨﻢ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺷﺴﺘﻢ و اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون…. ﺑﯿﺮون اوﻣﺪن ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺠﻮم یه ﮔﻠﻪ ادم به ﺳﻤﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﭗ ﮐﺮده ﺑﻮدم.

♥≈♥≈♥≈♥≈♥

نام رمان: آرمان های یک دختر

نویسنده: مریم کشوری

موضوع: عاشقانه / اجتماعی / پلیسی

تعداد  صفحات: 339

♥≈♥≈♥≈♥≈♥

مطالب مرتبط:
لایک : 1
کد امنیتی رفرش