نوشته های عاشقانه

2 - دعا و حرز مجرب و موثر برای در امان ماندن از چشم زخم اعوذ بعزة الله واعوذبقوة اللهواعوذ بقدرة الله واعوذ بنور اللهواعوذ بعظمة الله واعوذ ببهاء اللهواعوذ بجمع الله و اعوذ بکل اللهو اعوذ بعفو

ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
کانال پول داغ بورس | فیلتر پول داغ 0 1694 mohammad
فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی | خروج پول حقیقی 0 368 mohammad
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ورود پول حقیقی 0 291 mohammad
فیلتر سرانه خرید حقیقی دو برابر سرانه فروش حقیقی 0 364 mohammad
فیلتر اردر ترس در بورس 0 240 mohammad
فیلتر اردر حمایتی در بورس 0 281 mohammad

دعا برای دفع چشم زخم و حسادت

  • 14:20
  • 176  بازدید

11 دعای قوی برای دفع چشم زخم و حسادت دیگران 

دعای قوی برای دفع چشم زخم و حسادت دیگران 

یکی از راه‌های جلوگیری از خطر حسادت و فرستادن انرژی‌ های منفی از طرف دیگران ذکر دعا برای در امان ماندن از حسادت خواهد بود.

1 - دعای معتبر از رسول اکرم (ص)

همیشه این دعا همراه شما باشد. چنانچه از لحاظ زیبائی و مال و ثروت و شغل و کار بحول و قوه الهی در شرایط خوبی قرار دارید، از چشم زخم تنگ نظران به هیچ وجه نباید غافل بود . در روایت آمده که چشم زخم ، جوان را در گور می کند و شتر را در دیگ .

قال رسول الله (ص): العین حق ( چشم حقیقت دارد )
و در مواجهه با دیگرانی که میدانید چشم آنها خوب نیست همیشه این ذکر مبارکه را در دل بگویید :
( ماشا الله لا حول و لا قوة الا بالله )