نوشته های عاشقانه

مشخصات رمان نفس های شب نام رمان نفس های شب نویسنده اسما اصغرزاده فرمت رمان pdf تعدادصفحات 493 زبان فارسی موضوع رمان عاشقانه دانلود رمان با لینک مست

ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
کانال پول داغ بورس | فیلتر پول داغ 0 1660 mohammad
فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی | خروج پول حقیقی 0 359 mohammad
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ورود پول حقیقی 0 284 mohammad
فیلتر سرانه خرید حقیقی دو برابر سرانه فروش حقیقی 0 359 mohammad
فیلتر اردر ترس در بورس 0 234 mohammad
فیلتر اردر حمایتی در بورس 0 275 mohammad

رمان نفس های شب

  • 12:52
  • 4122  بازدید

دانلود رمان نفس های شب نویسنده اسما اصغرزاده

دانلود رمان نفس های شب نویسنده اسما اصغرزاده

قسمتی از رمان نفس های شب

چادرنمازش را تا کرد و رو ِیجانماز قرار داد؛ آهیاز تِه دل کشیدو به ساعت توی
دستش نگاه کرد؛ پنج و ن ِیمصبح را نشان میداد، حتما مادرش براینماز صبح
بیدارشده است!
بهپرینگاهیکرد که با دو لیوانچاییکنارش رمان ایستادهبود؛ لیوانرا از دست او
گرفت و به سمت میزجلویدِر نماز خانه رفت و رویشنشست..
_ چکاوک باز چرا تو فکری؟