نوشته های عاشقانه

مشخصات رمان تقدیر عشق حورا نام رمان تقدیر عشق حورا نویسنده فاطمه جوهریان فرمت رمان pdf تعدادصفحات 284 زبان فارسی موضوع رمان عاشقانه / اجتماعی دانلو

ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
کانال پول داغ بورس | فیلتر پول داغ 0 2045 mohammad
فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی | خروج پول حقیقی 0 444 mohammad
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ورود پول حقیقی 0 344 mohammad
فیلتر سرانه خرید حقیقی دو برابر سرانه فروش حقیقی 0 434 mohammad
فیلتر اردر ترس در بورس 0 289 mohammad
فیلتر اردر حمایتی در بورس 0 342 mohammad

رمان تقدیر عشق حورا

  • 15:47
  • 1268  بازدید

دانلود رمان تقدیر عشق حورا نویسنده فاطمه جوهریان

دانلود رمان تقدیر عشق حورا نویسنده فاطمه جوهریان

قسمتی از رمان تقدیر عشق حورا

توآینه یه نگا به خودم کردم .چشمای قهوهای تیره ام کم از رنگ مشکی نداشت با ابروهای تمییز کرده کمونی با لب
غنچه ای قرمز کمرنگ به پوست سفیدم میمود نمیگم زشت بودم اما انقدرام خوشگل نبودم که مامان بابام روم اسم
حوری موری گذاشته بودن معمولی وساده .معقنهام رواز رو تخت برداشتم وسرم کردم کولمم برداشتم واز اتاق زدم
بیرون
-مامان؟ خانم خوشگله ؟خانم مهدوی مارفتیم خدا حافظتون اومدم تو حال وا؟حسام چرا اینجا خوابیده؟ البته خواب
که نه با دادو هوارای رمان من مگه میتونست بخوابه؟
حسام باصدای خوابالو گفت:اِچته حورا سر صبحی ؟اَه چقدر دادوهوار میکنی؟
باپام زدم بش وگفتم :پاشو پاشو سر صبح کدوم گوریه ؟ساعت نگاه0:77مگه مدرسه نداری پاشو دیگه راستی تو
چرا اینجا خوابیدی؟
همون طور که سرشو تو بالشت جابجا میکرد گفت :امروز مدرسه نداریم چون بخاطر ریزش طبقه باال مدرسه فرت،
اینجام خوابیدم چون دیشب آقای پهلوانی مهمون داشتن تا ساعت3شب بزن وبکوب بود اگه مفتشیت تموم شد برو
رد کارت